Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Firma nasz powstała w kwietniu 1995 r. Jesteśmy firmą rodzinną. Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 19.00. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:
ul. Sokołowskiego Laski 45
05-080 Izabelin

Tel.: +48.227522848
E-mail: phuzura@poczta.internetdsl.pl
NIP: 5271020419

Adres korespondencyjny

Adres:
PHU Żura
ul. Sokołowskiego Laski 45
05-080 Izabelin

oferta

1. W zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności:

- Pomoc przy formalnościach związanych z rejestracją firmy 

- Pomoc przy wyborze formy opodatkowania 

 

2. W zakresie usług księgowych to m.in.:

- prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, 

- prowadzenie ewidencji podatkowych VAT, 

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych, 

- ewidencja środków trwałych i wyposażenia

3. W zakresie obsługi kadrowo-płacowej firmy m.in.: 

- prowadzenie dokumentacji kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika, 

- prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.), 

- rozliczenia w tym zakresie z ZUS i US,

- doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,

- doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania,


Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi - nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

- Opracowanie zakładowego planu kont,

- Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,

- Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,

- Opracowywanie innych instrukcji i regulaminów potrzebnych w firmie,

- Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą

- Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,

- Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnętrzwspólnotowych nabyć i dostaw,       (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),

- Przygotowywanie dokumenty finansowych do banków lub innych instytucji,

- Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

- Zaświadczenia z US lub ZUS o nie zaleganiu w opłatach,

- Składanie wymaganej dokumentacji do KRS

Obowiązki klienta w zakresie współpracy na odległość:
 - gromadzenie dokumentacji z całego miesiąca,
 - jedna przesyłka zgromadzonych dokumentów raz w miesiącu do siedziby biura,
 - możliwość odbioru przez naszego pracownika,

 - odbiór zarchiwizowanych dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego.

Możliwość usług on-line:
- elektroniczny kanał komunikacji (mail),
- raporty mailowe,
- wysyłka na maila potrzebnej firmie dokumentacji
- dowody bankowe do wpłat za zobowiązania otrzymywane na maila
- wymiana dokumentów pomiędzy biurem a urzędami i ZUS przy użyciu podpisu elektronicznego lub platformy e PUE.

 

Szczegółowe warunki współpracy i koszty usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od zakresu usług, formy prowadzonej działalności i ilości dokumentów.

Formularz kontaktowy

 _____   ______  _  _  _  _  
 / ____|| /_  _// | || | || | || | || 
/ //---`'  -| ||- | || | || | || | || 
\ \\___   _| ||_ | \\_/ || | \\_/ || 
 \_____|| /_____// \____//  \____// 
 `----`  `-----`  `---`   `---`